Хора Te Чинг училище Stan Rosenthal

Home > English > 25


[ 25 ] Хора Te Чинг училище

by Stan Rosenthal, 1984

Принципът на творческата обединява
вътрешните и външни светове.
той не зависи от време или място,
е все още и все още в движение;
по този начин тя създава всичко,
и следователно се нарича
"Криейтив и абсолютната";
си Еб и неговите поток стигнат до безкрайност.
ние се опише хора са голям;
ние се опише Вселената голяма;
характер, ние се опише като Велики,
и човек, сам е Велики.
човек на законодателството трябва да следват природни закони,
, както и природата поражда физически закони,
, докато от закон,
който следва хора.


Your thoughts

by , August 4, 2012

Наистина добър човек е знаело
на добри дела, той изпълнява. опитайте
обратно, глупаво човек трябва да се
непрекъснато да е стока.

by , October 8, 2012

От принципа, който се нарича хора,
небето, земята и творчество са,
небето е ясно, земята е плътни,
и духа на вътрешния свят е пълен.