Хора Te Чинг училище Stan Rosenthal

Home > English > 17


[ 17 ] Хора Te Чинг училище

by Stan Rosenthal, 1984

Човек не може да осъзнаят безкрайно;
, само знаейки, че най-добрите съществува,
втората най-добре се вижда и похвалиха,
и следващото, презира и се страхува.
sage не очаква си критерии други
се използва като свои.
на съществуването на лидер, който е мъдра
едва е известно, че тези той води.
действа без ненужно реч,
, така че хората казват,
се "Е случило своя инициатива".


Your thoughts

by , September 24, 2012

Когато водещи от начина на хора,
abominate употребата на сила,
, той предизвиква устойчивост, и загуба на сила,
показващ хора не е следвана ямка.