Хора Te Чинг училище Stan Rosenthal

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Stan Rosenthal, 1984

Дори фина преподаването не е хора, самата.
четен фина името е недостатъчна, за да дефинирате потребителя.
без думи, могат да бъдат изпитани хора,
и без име, то може да бъде известна.
да извършат нечии живот съгласно хора,
е да провежда нечии живот без съжаление;
за осъществяването на този потенциал в рамките на себе си
, която е от полза за всички.
въпреки думи или имена са не изискват
да живее нечии живот се използват по този начин,
, за да опише го, думи и имена,
, че ние може по-добре изясняват
начина, на който говорим,
без объркващи го с други начини,
в които дадено лице може да избере да живее.
Чрез знания, интелектуалната мислене и думи,
прояви на хора са известни,
, но без такава интелектуална намерение
ние може да възникне хора самия.
както познания и опит са реални,
, но реалността е много форми,
, които изглеждат да предизвика сложност.
С помощта на подходящи средства,
, ние самите поет
, което е бариерите на такава сложността,
и така опит хора.


Your thoughtsChapter

1