Хора Te Чинг училище Red Pine (Bill Porter)

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Red Pine (Bill Porter), 1996

Начина, по който става начин не Безсмъртния начин е
името, което става име е не безсмъртна името
maiden на небето и на земята е няма име
, майка на всичко има име
в невинност, ние виждаме началото
в страст виждаме края
две различни имена за един и същ < br> този, който ние наричаме тъмен черното извън черното вратата за всички началото


Your thoughts