Хора Te Чинг училище Herman Ould

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Herman Ould, 1946

Хора, които може да се изрази е не неизменни хора;
името, което могат да бъдат посочвани не е Unchanging името.
The Unnameable е, че от която небето и земята, получени, оставяйки самата непроменени.
мислене го като имащи име, нека да се нарича майката на всички неща.
, който е без земните страсти и без желание може да възприемат дълбоки мистерията на тази Unmanifested
съществуване.
, той не е лично отърве от желание да възприемат само манифеста, с неговите диференциации.
, въпреки това, манифестът и непроявената са по произход същото.
тази sameness е мистерията на мистерии, дълбоко в дълбоко, крилата на вратите във всички мистерия.


Your thoughts

by , June 17, 2012

Този обект, който сте поглед още не виждам се нарича невидими;
, звук, към която сте слушат, но не се чува се нарича Inaudible;
това нещо, за които ръката ви gropes все още не успее да докосвате е calledthe нематериални.
scruting на тези три imponderables не може да се осигури допълнително: ума възприема ги смес в една.
: това единство, Погледнати от високо не се обувки,
, нито, виждал отдолу, тя е тъмно.