Хора Te Чинг училище Lee Sun Chen Org

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Lee Sun Chen Org, unknown

Имена (описание) могат да се припишат към хора по всякакъв начин, всяко лице счита функционална], но едва на тези имена (описание) ще продължи вечно.
В началото на вселената (небето и земята) [е извън ни, така, че във всички честност го] е неописуема;
[Въпреки това], което е namable (describable) от нас служи като Майката (произход) на [ни познания за] хилядите (всички и всеки) неща и същества.
съответно,
, аз непрекъснато се въздържат от моя егоистично (субективно) желания за целите на проучване на си (на природата) проявяват (видима) Уондър;
аз също постоянно поддържат ми ще [да търси обективни знания] за да упражнява своите (на природата) deep-seated Енигма.
тези две (хора и ВЕ) са с произход от същия източник, но те са описани с различни имена от нас.
, те и двете са изобразени бил в като дълбоко [като всяка е сложно в нейните собствено право];
profundity (сложност) усилва както ние fathom си мистерия допълнителни и по-дълбоки;
, тя ще [ни отведе] да шлюза на всички мистерии.


Your thoughts