Хора Te Чинг училище Mikhail Nikolenko

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Mikhail Nikolenko, unknown

Един не може да се знае хора ° само чрез Говорейки за потребителя.
, един не наименувате с човешката име този произход на небето и на земята, която е майка на всичко. само той
, който е свободен от реалност страсти може да видите; и той, който има такава страсти могат да виждат само му създаването.
хора и неговото създаване са по същество обаче се наричат с различни имена. Преминаването, която съществува между тях е врата към всички miraculous.* синоними на тази дума с китайски произход са думите първичната съзнание, създател, Бог--баща, Аллах, Сварог, и т.н.


Your thoughts