Хора Te Чинг училище Mikhail Nikolenko

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Mikhail Nikolenko, unknown

Един не може да се знае хора ° само чрез Говорейки за потребителя.
, един не наименувате с човешката име този произход на небето и на земята, която е майка на всичко. само той
, който е свободен от реалност страсти може да видите; и той, който има такава страсти могат да виждат само му създаването.
хора и неговото създаване са по същество обаче се наричат с различни имена. Преминаването, която съществува между тях е врата към всички miraculous.* синоними на тази дума с китайски произход са думите първичната съзнание, създател, Бог--баща, Аллах, Сварог, и т.н.


Your thoughts

by , July 23, 2012

Ако търсите в хора, не може да го забележите наведнъж. Ето защо той се нарича твърд към се вижда.

by , September 16, 2012

От древни време тези, които са способни да духовно Просветление познал скрити и едва cognizable малки и големи стъпки от този път до назначение.
са трудно да се разпознае такива търсещите.

by , November 9, 2012

Направете празнота ° в себе си завърши и да постигат пълната спокойствие! Нека всичко около преместване от само себе си.