Хора Te Чинг училище Hua-Ching Ni

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Hua-Ching Ni, unknown

Че, които могат да се опишат с думи е просто концепция на ума.
, въпреки че имена и описания са били приложени към нея, деликатни реалността е извън описанието.
, някой може да използва думата нищото за описание на произхода на вселената и Beingness за да опише на майката на хилядите неща,
но нищото и Beingness са просто разбирания.
от гледна точка на нищото,
, някой може да възприемат на разширяване на вселената.
от гледна точка на Beingness,
, една може да различава отделни неща.
и двете са за концептуални удобство на ума.
, въпреки че могат да бъдат различни понятия приложени,
нищото и Beingness и други концептуални дейност на всички ума идват от същата неописуема деликатни Originalness.
начин е unfoldment на такива деликатни реалността.
пристигнали subtlety на вселената,
една може да видите крайна subtlety,
порта на всички чудеса.


Your thoughtsChapter

1