Хора Te Чинг училище Stephen Mitchell

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Stephen Mitchell, 1988

Хора, които може да бъде разказана
не е вечен хора
името, което може да бъде наречен
не е вечен името.
неназоваемия е него реално.
Naming е
на всички особено неща.
свободни от желание, ще разбереш мистерия.
Caught в желанието, виждате само прояви.
още мистерия и прояви
възникнат от същия източник.
този източник се нарича тъмнина.
тъмнина се в тъмнина.
шлюз към всички разбиране.


Your thoughts

by , June 22, 2012

Поглед и следователно не може да се види.
Слушай, и не може да бъде изслушано.