Хора Te Чинг училище Peter Merel

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Peter Merel, unknown

Начина, по който могат да бъдат изпитани не е вярно,
света, която може да бъде изработено не е митнически истина.
начин манифест всичко, което се случва и може да се случи;
света представлява всичко, което съществува и може да съществува.
да изпитат без намерение е да смисъл на света;
да се срещнете с намерението е да се предвидят света.
тези две преживявания са неразличими;
Тяхната конструкция се различава, но техният ефект е еднакъв.
извън порта на опита потоци, по пътя,
, което е все по-голям и по-финните от света.


Your thoughts