Хора Te Чинг училище C. Spurgeon Medhurst

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by C. Spurgeon Medhurst, 1905

Хора, които може да се изрази не е неизменни хора; името на, които могат да бъдат посочвани не е неизменни името.
nameless е в началото на небето земята; майката на всичко е nameable.
и така, докато вечен не-съществуване води към fathomless, вечен се провеждат границата.
въпреки, че тези две са наименовани различно идват от някоя от същия.
като едни и същи те могат да бъдат описани като лунната. Бездната на лунната е порта на всички мистерия.


Your thoughts