Хора Te Чинг училище Isabella Mears

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Isabella Mears, 1916

Хора, които може да се изрази е не вечни хора.
името, което могат да бъдат посочвани не е вечни името.
име, в своята вътрешна аспект, е живота-пролетта на небето и земята.
име, в своите външни аспект, е майка на всички създадени неща.
по тази причина:
да възприемат мистерията на живота, винаги желаят да достигне най-вътрешният.
да възприемат ограниченията на нещата, желаят винаги да притежават ги.
тези два аспекта на живот са един.
В техните out-come те стават различно име, но в тяхната дълбочина те са една.
В дълбочина, все още по-дълбоки все още е на вратата на много мистерии.


Your thoughts