Хора Te Чинг училище Tolbert McCarroll

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Tolbert McCarroll, 1982

Хора, които може да се говори не е вечен хора.
името, което могат да бъдат посочвани не е вечен името.
nameless е в началото на небето и земята.
името е майка на десетте хиляди неща.
изпрати вашите желания веднага и вие ще видите мистерия.
се пълнят с желание
и вие ще видите само проявление.
като тези две са те се различават по името.
още при източника са едни и същи.
този източник се нарича мистерия.
тъмнина в тъмнина,
шлюз към всички мистерия.


Your thoughts