Хора Te Чинг училище Herrymon Maurer

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Herrymon Maurer, 1985

Ако хора може да бъде Taoed, не е хора.
ако името му може да бъде име, не е му името.
Е няма име: предшества небето и земята.
има име: майка на десет хиляди неща.
за това винаги е
безпристрастен: Вижте му inwardness;
винаги страстна: Вижте му outwardness.
имената са различни, но източникът е същото.
повикване sameness мистерия:
мистерията на мистерия, вратата за inwardness.


Your thoughts