Хора Te Чинг училище Frank J. MacHovec

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Frank J. MacHovec, 1962

Хора, описани в думи не е истински хора. Думи не може да го опише. Nameless е източник на създаване; Наименован е майка на всички неща.
, за да видите хора наблюдателя, трябва да бъде motiveless. Тези с егоистично мотиви виждат само повърхността, не на вътрешните дълбочини. Тези два вида на наблюдатели си приличат, но се различават в прозрение на своите наблюдения.
те изглеждат така, защото те са и човека; в рамките на човечеството е ключът към вратата на създаването.


Your thoughtsChapter

1