Хора Te Чинг училище John R. Mabry

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by John R. Mabry, unknown

Хора, които могат да се опишат с думи е не true, хора
името, което могат да бъдат посочвани е не true, името.
се от не-съществуване са наричани небето и земята
от съществуването, всички неща са родени.
В е без желания, вие опит Уондър
, но чрез желае, възниква пътуването.
още изворни от същия източник и се различават основно по това името.
този източник се нарича "Тайната"
мистерия при мистерия,
, утроба раждането на всички същество.


Your thoughts

by , July 20, 2012

Виж за това и то не може да се види--е извън поглед.

by , September 10, 2012

Мъдреци на старите са учени, които са знаели, добре
пътя на subtlety, мистерия и избирателно.