Хора Te Чинг училище Richard John Lynn

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Richard John Lynn, unknown

името, което може да се предостави това не е неговото постоянно име.
Nameless, е произхода на хилядите неща;
име, тя е майка на хилядите неща.
по тази причина, винаги е без желание така, че да се виждат своите subtlety.
И винаги са желаят така че да се виждат си краища.
тези две принципни заедно, но имат различни имена.
заедно, ние се отнася към тях като мистерия: мистерията мистерия и шлюза на всички позиционната.


Your thoughts