Хора Te Чинг училище David Lindauer

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by David Lindauer, unknown

Хора че един може хора
не Е цялата хора
име, че един може да име
не Е цялото име.
при отсъствие на имена на
Е произходът на небето и земята
наличието на имена на
Е майчините до 10000 неща.
така разглеждане на entireness без желанието
една може да видите позиционната
показване entireness с желание
една може да видите границите.
, което е тези двете
отива като самото все още има различни имена.
Categorizing заедно има прозрение
много дълбоко прозрение
шлюз към колективните позиционната.


Your thoughtsChapter

1