Хора Te Чинг училище Cheng Lin

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Cheng Lin, unknown

Името, присвоено на нещо не е вечни името.
нищото се използва за означаване на държавата, която е съществувала преди раждането на небето и земята.
реалността се използва за означаване на държавата, където започва да има отделен съществуване.
по тази причина,
, когато ума е разположено в държавата на нищото множеството от неща, Енигма може да бъде разбран;
когато ума е разположено в държавата на реалността, границите може да бъде достигнато.
, тези две държави, въпреки че носят различни имена, имат общ произход.
и двете са тайнственото и метафизичните.
са най-загадъчни и формират шлюз към всички мистерии.


Your thoughtsChapter

1