Хора Te Чинг училище Paul J. Lin

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Paul J. Lin, unknown

Името, което могат да бъдат посочвани не е вечен името.
The Nameless [не е] е произходът на небето и на земята;
Namable [е] е майка на всички неща.
постоянно без желание,
се и признаване на subtlety;
, но постоянно с желание, по тази причина
само реализацията на potentiality.
двете идват от същия източник,
С различни имена.
се наричат мистерии,
по-мистична от най-мистична,
порта на всички позиционната.


Your thoughts