Хора Te Чинг училище James Legge

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by James Legge, 1891

Хора, които може да бъде trodden, не е трайни и неизменни хора. Името, което могат да бъдат посочвани не е трайни и неизменни име.

(Conceived of as) като без име, той е автор на небето и на земята; (насочен на като) като име, тя е майка на всички неща.
винаги без желание, ние трябва да се намерят, ако си дълбоко мистерия ние ще звук; Но ако желание винаги в нас, неговите външни дребните е всичко, което ние се виж.
В тези два аспекта, тя наистина е същата; но тъй като развитие се осъществява, тя получава различни имена. Заедно наричаме им мистерия. Когато мистерията е най-дълбокото е порта на всичко, което е деликатни и прекрасни.


Your thoughts