Хора Te Чинг училище D.C. Lau

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by D.C. Lau, 1963

Начина, по който може да се говори на
не Е постоянна начин;
името, което може да бъде наречен
не Е постоянна името.
nameless е началото на небето и на земята;
Наименован е майка на хилядите същества.
следователно винаги отърве сами на желания, за да наблюдава своите тайни;
Но винаги позволяват сами да има желания, за да се наблюдава си прояви.
тези две са същите
, но се различават в името, както те издават напред.
величина се наричат мистерии,
мистерия при мистерия -
шлюза на колектор тайни.


Your thoughtsChapter

1