Хора Te Чинг училище Michael Lafargue

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Michael Lafargue, 1992

Хора, които може да бъде разказана не е инвариантна хора, имена, които могат да бъдат посочвани не са инвариантна имена.
Nameless, е източника на хиляди неща (име, е "Майката" на хиляди неща).
"да": винаги: е desireless, един вижда скритите основи. Винаги: като желания, един вижда само това, което се иска.
тези две линии са около обединяването - е когато неща, които развиват и произтича от това, че се появяват различни имена.
, обединяване е нещо тайнственото - тайнственото и по-тайнственото, жилище на всички скрити есенции.


Your thoughts

by , June 17, 2012

"Изглежда за нея, няма да можете да я видите: това се нарича"fleeting"Слушай за нея, няма да можете да го чуете: тя се нарича"тънък". Хващане в него, не можете да получите го: това се нарича "изтънчен". "
тези три линии са за нещо, което безпрепятствено контрол.