Хора Te Чинг училище tom kunesh

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by tom kunesh, unknown

Атеизъм, които някой може да
от аргумент
не е вярно атеизъм.
дефиниция на атеизъм на един
не е е неизменни атеизъм
нито нейната постоянно значението.
от първоначалния опит
е човешки
атеизъм възниква.
Е оригиналната човешки опит,
е майка на всички религия.
от божество, ние се същността на атеизъм,
, въпреки че от техните имена, ние виждаме само конфликта.
двата начина на опит
имат един и същ произход
само различни имена.
своите взаимни идентичност е мистерия
на опита.
И в този мистерия
се установи
, крилата на вратите
към Вселената.


Your thoughts

by , June 11, 2012

Тъй като окото не може да види, го
, той се нарича невидими.

by , June 22, 2012

Мъдри хора
са толкова много фини, дълбоко, пронизващ и тайнственото
, че те са
твърде дълбоко да бъдат разбрани.
защото те не могат да бъдат разбрани
един може само да се опита да ги опишете.

by , July 3, 2012

SIT до недействителността
стават Празен лешник
тих и все още
мир.

by , July 25, 2012

Съществуването на капитана
рядко е известно.

by , August 9, 2012

Когато природата е забравил и изоставен,
доброто състояние, правосъдието и се създават морал,
и theisms замах.

by , August 16, 2012

Откаже знания и мъдрост
дават изпитвания и степени
и той ще бъде по-добре за всички.
се откаже благост, морала и справедливостта,
и хора ще връщане към любов и милостта.

by , August 27, 2012

Откаже морал и социални конвенции
и е свободна от вашите проблеми.

by , September 8, 2012

Вселената действа съгласно законите на природата,
, въпреки че такива закони могат да изглеждат хаотични и elusive.
Chaotic
, все още има модели.
Elusive
все още има е живота.

by , September 30, 2012

Е по-малко да станат повече
стават счупени да остане целия
Бенд като тревата да е празен, за да получи
талово
се използва да стане нови
са малко да спечели повече.

by , October 14, 2012

Silence е нашата естествено състояние.

by , October 21, 2012

На tiptoes
аз не съм устойчиво.
С дълги крачки
аз не се ходене- или-.
е Looking около може да видите кой може да бъде видели
слепота.