Хора Te Чинг училище tom kunesh

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by tom kunesh, unknown

Атеизъм, които някой може да
от аргумент
не е вярно атеизъм.
дефиниция на атеизъм на един
не е е неизменни атеизъм
нито нейната постоянно значението.
от първоначалния опит
е човешки
атеизъм възниква.
Е оригиналната човешки опит,
е майка на всички религия.
от божество, ние се същността на атеизъм,
, въпреки че от техните имена, ние виждаме само конфликта.
двата начина на опит
имат един и същ произход
само различни имена.
своите взаимни идентичност е мистерия
на опита.
И в този мистерия
се установи
, крилата на вратите
към Вселената.


Your thoughts

by , June 11, 2012

Тъй като окото не може да види, го
, той се нарича невидими.

by , June 22, 2012

Мъдри хора
са толкова много фини, дълбоко, пронизващ и тайнственото
, че те са
твърде дълбоко да бъдат разбрани.
защото те не могат да бъдат разбрани
един може само да се опита да ги опишете.