Хора Te Чинг училище Karl Kromal

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Karl Kromal, 2002

Възприемани начин не е вечен начин.
името на общата не е вечен името.
началото на небето и на земята е няма име.
майката на всичко има име.
свободна на желанието, буен му мистерия.
обвързване с желанието,, се наблюдава само му форма.
тези две са същите, но техните формуляри имат различни имена.
заедно, те са мистерия, деликатни и дълбоки,
шлюз за разбирането.


Your thoughts