Хора Te Чинг училище A. S. Kline

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by A. S. Kline, 2003

Начинът, по който - не може да бъде разказана.
TheName - не могат да бъдат посочвани поименно.
nameless е начина на небето и земята.
име е матрица на хилядите същества.
Eliminate желание да се намери начин.
прегръдка желанието да се знае създание.
двете са идентични,
, но се различават в името им.
идентично, те се наричат тайнственото,
мистерия на мистерия,
порта на много тайни.


Your thoughts

by , September 11, 2012

Какво не може да се види, се нарича неразличими.
, какво не може да бъде изслушано, се нарича объркващи.