Хора Te Чинг училище Yasuhiko Genku Kimura

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Yasuhiko Genku Kimura, unknown

Не е указано името да снемете си eternality.
Nameless, е произхода на Космос.
наименована, е в началото на всички неща.
нищото, е Вътрешното Битие на Космос.
Thingness, това е външната разграничения на Космос.
тези две, макар и различни в имена, резултат от същия източник:
източника наречен невидими.
невидими отвъд невидими,
, това е влизането в хилядите Чудесата на вечните Космос.


Your thoughts