Хора Te Чинг училище Ha Poong Kim

Home > English > 22


[ 22 ] Хора Te Чинг училище

by Ha Poong Kim, unknown

За получаване трябва да остане цели;
да се огъват е да получите до стрейт;
да бъде кухи трябва да бъде пълна;
на гниене е да поднови;
да е малък е да получат;
да има много трябва да бъде perplexed.
мъдрец,
, който обхваща това по тази причина, става модел за всички в Рая.
той не показва себе си, поради неговото присъствие е ярко.
, той не претендират за право, затова му добродетелта Свети.
, той не е boastful от своя акт, поради му заслуги е чудесно.
той е не всички, затова той е дълга-продължителни.
само защото той не i искат,
не едно под небето може да съди с него.
може, старата казва, за да се получат трябва да остане целия
Е празен фраза?
наистина, той остава цели, както и светът връща му.


Your thoughts