Хора Te Чинг училище Ren Jiyu

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Ren Jiyu, 1985

Хора, които може да се говори не е вечен хора;
името, което могат да бъдат посочвани не е вечен името.
nameless е произходът на небето и на земята;
Наименован е коренът на всички неща.
по тази причина, позиционната хора винаги са задържани чрез своите formlessness,
границите на нещата винаги се вижда чрез тяхната форма.
тези две (формата и formless) имат същия източник но различни имена.
двама от тях може да се нарече дълбоко и дълбоки,
най-дълбокото и най-дълбокото, на вратата на всички мистерии.


Your thoughtsChapter

1