Хора Te Чинг училище Shi Fu Hwang

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Shi Fu Hwang, unknown

Лао позната казва,
хора е, че на кой от тях да винаги протектора.
, на която едно не винаги на протектора е не хора.
И слава е, че от коя от тях да винаги запомните.
, от които един не винаги запомните, е не слава.
всичко без имена, преди да образуването на небето и земята.
И са изтъкнали имена Защо да класифицира различни неща.
няма няма име в самото начало, трябва да един грижи за слава!
следователно, тези, които са постоянно свободни от желанието на славата следят хора деликатни тайна.
тези, които имат желание да види края, разположена пред тях.
двата два вида от мъже ферментира тяхното мислене на същото място, но те ще възникнат различни съдби.
и двете си съдби е до рая.
извън нашата небето, има други небето: всеки, който знае, това ще намери порта на хора.


Your thoughtsChapter

1