Хора Te Чинг училище Tao Huang

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Tao Huang, unknown

Името на което е записан вече не е тази на вечен име.
nameless е в началото на космически вселена.
Наименован е майка на хилядите същества.
са в мир, виждат в коварен.
ангажиране със страст, се виждат в манифеста.
те и произтичат от общ източник но имат различни имена.
и двете са наречена мистерията в мистерия.
, те са вратата за всички чудеса.


Your thoughts