Хора Te Чинг училище Chichung Huang

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Chichung Huang, unknown

Е не постоянна хора;
на име, което може да бъде наречен
не Е постоянна името.
Nonbeing имена,
начало на десет хиляди неща; имена,
Е десет хиляди неща майка.
по тази причина, постоянно се desireless,
която да наблюдава своите minutiae;
постоянно се желание да,
възможността да наблюдава къде го краища.
двете издадени от един и същ произход,
И, макар и различни по име,
се отнасят само по едно и също нещо.
дълбоко и отдалечени, двойно дълбоко и отдалечено,
порта на multitudinous minutiae.


Your thoughts