Хора Te Чинг училище Ron Hogan

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Ron Hogan, unknown

Ако можете да говоря за това,
го ain't хора.
ако има име,
, е просто още нещо.
хора няма име.
имена са за обикновените неща.
спиране, които искат неща;
държи ви да виждат какво е реално.
когато искате неща,
всичко, което виждам са неща.
тези две изречения
означава едно и също нещо.
разбера ги,
и вие го прави разполагате.


Your thoughtsChapter

1