Хора Te Чинг училище John Heider

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by John Heider, 1985

Хора означава как: как нещата се случи, нещата. Хора е една основополагащите всички създаването. Хора е Бог.
хора не може да бъде определен, защото той се прилага за всичко. Не може да дефинирате нещо по отношение на себе си.
ако можете да дефинирате принцип, не е хора.
хора е принцип. Създаване, от друга страна, е процес. Това е всичко, там е: принципа, както и процес, как и какво.
всички създаване се разгръща съгласно хора. Няма никакви други начин.
хора не може да бъде определен, но може да се познават хора. Този метод е медитация, или като е знаел за това, какво се случва. Започва като е знаел за какво се случва, може да видите как тя се случва. Аз започват да смисъл хора.
да научат за какво се случва, аз трябва да плати внимание с отворен ум. Аз трябва да заделят моя личен предразсъдъците безпристрастни. Засегнати виждат само това, което подхожда тези предразсъдъците.
на метода на медитация да работи, защото принцип и процес са неделими. Всички процес разкрива основният принцип. Това означава, че мога да знаят хора. Да знам Бог.
като знае хора, аз знам, как неща се случват.


Your thoughts