Хора Te Чинг училище Walter Gorn-Old

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Walter Gorn-Old, 1904

Хора, която е обект на дискусии не е истински хора.
качество, които могат да бъдат посочвани не е неговата истинска атрибут.
, която е била преди небето и земята се нарича не-съществуват.
съществува е майка на всички неща.
по тази причина doth пророк търсят след първото мистерията на които не съществува, докато се виждат в това, което съществува Ultimates това.
не съществува и съществува са идентични във всички освен име.
тази самоличност на явни противоположности обадя дълбоки, много дълбоко, отвори вратата на bewilderment.


Your thoughts

by , June 24, 2012

Древните мъдреците са били изкусен в техните тайнственото запознаването с profundities.
, те са били fathomless в техните дълбочина; толкова дълбоки, че аз не ги приведат напред в моя ум.