Хора Te Чинг училище Dwight Goddard

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Dwight Goddard, 1919

Хора, които могат да бъдат разбрани не може да е първичен, или космически, хора, просто като идея, която може да бъде изразена с думи не може да бъде безкраен идея.
И все още това ineffable хора е източника на всички дух и материя, и като е майка на всички създадени неща.
по тази причина да не желаят нещата разумно е да се знае свободата на духовност; и да желаят да научите ограничаването на материя. Тези две неща дух и материя, толкова различни по характер, имат един и същ произход. Това единство на произход е мистерията на мистерии, но това е порталът за духовност.


Your thoughts