Хора Te Чинг училище Unknown

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Unknown, 1954

Начина, по който наистина може да се счита за начина, по който е различно от постоянните.
условията на които наистина може да се разглежда като наименования, са различни от постоянните условия.
терминът не се показва в началото на небето и на земята; терминът се показва майката на десетте хиляди неща.
за, всъщност, е чрез постоянна промяна между не-съществуване и Е чудно на една и ще се види ограничаването на другия.
тези две, като общ произход, се именуват с различни условия.
това, което те имат общо се нарича мистерияМистерията на мистерии, порта на всички чудеса.


Your thoughts