Хора Te Чинг училище George Cronk

Home > English > 7


[ 7 ] Хора Te Чинг училище

by George Cronk, 1999

Небето и на земята са everlasting.
, тъй като те никога не са били родени, те никога не ще умре.
не съществуват за себе си и по този начин отидете в завинаги.
Tao–Master остава зад и е напред.
, той е демонтира и по този начин е едно цяло с всички неща.
е неегоистична и така е изпълнено.


Your thoughts

by , August 4, 2012

Не по-е обучение, няма повече проблеми с.
има реална разлика между "Ahhh!" и "Yuk!"?
какво "добри" и "злото"?
трябва да боя какво другите страх?
нелепо!
всички друг е усмихнати,
забавлява, сякаш в фестивал или карнавал.
I само съм разпръснати, не знаете дали аз съм идващи или връзки,
като бебе преди той е научил да усмивка.

by , October 8, 2012

TE потоците от хора.