Хора Te Чинг училище Nina Correa

Home > English > 24


[ 24 ] Хора Te Чинг училище

by Nina Correa, 2005

Един, който да полага усилия, за да стартирате пожар няма твърда основа.
който анализира сам не стават видни.
, който плаща внимание на самия не отваря up.
, който сам разфасовки, е без постигане.
който brags за него не растат.
тези, които са повлияни от Дао.:
прекалено много храна е изхабено усилия.
може да бъде мразят всяко живо същество.
по тази причина, който е желае, никога няма да rest.comment


Your thoughts

by , June 22, 2012

Дао не пречи на някога.

by , July 14, 2012

Ръководител де не е виртуозен; по този начин, е De.
са по-ниски де не губи virtuosness; по този начин е без де.

by , August 6, 2012

Тези неща в миналото получава този:
небето получава този чистота.

by , September 9, 2012

Сторниране: това е на Дао движение.

by , October 4, 2012

Когато състояние студент чува за Дао, той има възможност да работи усърдно, за да стигнем до ядрото на нея.

by , October 22, 2012

Дао sprouted като един.

by , November 14, 2012

Най-гъвкаво неща на света винаги са в движение.