Хора Te Чинг училище Chou-Wing Chohan

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Chou-Wing Chohan, unknown

Името, което може да се определи с думи не е името, че никога не промени.
Non-съществуване е това, което ще наричаме източника на небето и земята.
съществуване е майка на всички неща.
от вечен не-съществуване, поради това, ние спазват в началото на съществуването на много скритите качества на вселената.
от вечен съществуване, следователно, ние ясно наблюдава явни качества на вселената.
, тези две, скритите и явни, първоначално са същите, при източника и се различни, когато те проявяват.
този един и същ произход е най-малката на малкия.
-малката от малкия абсолютната е врата, от която възниква в началото на всички части на вселената.


Your thoughtsChapter

1