Хора Te Чинг училище Tim Chilcott

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Tim Chilcott, 2005

Начина, по който може да се говори на
не е changeless ДАО.
името което могат да бъдат посочвани
не е changeless името.
Namelessness: "празно", който е бил преди както небето и земята.
Naming: майка на всички живи неща.
, за да се разбере тайнствата на DAO, изпразнете себе си за всички желание;
, за да се разбере му пасивно форми, сами да се напълни с всички желание.
ДАО и на света поток от същия източник, но се различават по името.
им единение е мистерия, мистерия при мистерия,
шлюз към същността на всичко това е


Your thoughts