Хора Te Чинг училище Wing-Tsit Chan

Home > English > 5


[ 5 ] Хора Te Чинг училище

by Wing-Tsit Chan, 1963

Небето и земята не са хуманно. Те смятат, че всички неща слама кучета.
sage не е хуманно. Той отношение, всички хора като слама кучета.
как небето и земята, са като силфони. Докато vacuous, тя никога не е изчерпана. Когато е активен, то произвежда дори повече.
много говори разбира ще дойде до задънена. Тя е по-добре да запазите центъра.


Your thoughts

by , September 11, 2012

Когато Тао спада, възникнали В доктрината на човечеството и служенето.
когато знания и мъдрост изглежда, там се оказа много hypocrisy.