Хора Te Чинг училище Tormond Byrn

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Tormond Byrn, 1997

Е начина, по който може да бъде разказана на е едва aneternal, абсолютен, unvarying едно;
името, което може да се кодират и дава noabsolute име.
небето и земята произлиза от нещо друго: ярко nameless;
име е но споменатите майка че rearsthe десет хиляди същества на небето и на земята, всяка след си вид.
, той, който лично rids на база желание да seethe тайни есенции;
той, които не и достига високи като, hecan виж резултати.
все още две са едни и същи; таен дажбата и нейния прояви идва от една и съща земя, същия матрицата, но anywaysound различни -
, дадена различни имена където theyappear.
, те могат да се нарича космически мистерия, страхотно дълбоко
или по-скоро повече тайна от така наречените мистерия.
там е дълбоко мистерия: портата и doorwayfrom, които са издали всички тайни есенции, да, всички subleties,
и деликатни mysterial отваряне homewards.
го наричат вратата мистерия или златен secretof всички живот.


Your thoughts