Хора Te Чинг училище Archie J. Bahm

Home > English


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Archie J. Bahm, unknown

Природа могат да никога не бъде напълно описано за такова описание на природата би трябвало да дублирате природата. Няма име напълно може да се изразява какво тя представлява.
е характер и не част (или име или описание) водоснабденото от природата, която е крайният извор на всичко което се случва, всички, които идва и отива, започва и свършва, е и не е. Но да се опише природата като "крайният извор на всички" е все още само описание, както и такова описание не е същност. Още тъй като, за да говорят за него, трябва да използваме думи, ние трябва да го описват като "крайната източник на всички".
Ако природата е inexpressible, който желае да знаят характер, тъй като това е само по себе си няма да се да го изрази с думи
, въпреки, че наличието на природата, както и описание на това съществуването са две различни неща, но те също са едни и същи.
за двете са начини на съществуващите. Т. е, описание на съществуване трябва да има свой собствен съществуване, което е различно от съществуването на това, което тя описва; и така отново ние трябва да признае съществувание, които не могат да бъдат описани.


Your thoughtsChapter

1