Хора Te Чинг училище Stephen Addiss & Stanley Lombardo

Home > English > 17


[ 17 ] Хора Te Чинг училище

by Stephen Addiss & Stanley Lombardo, 1993

Голям наклон на изкачване и попадащи - хора само го знаят съществува. След това те виждат и похвала. Скоро те страх. Накрая те презира.
без фундаментални доверие няма няма доверие изобщо. Бъдат внимателни при оценяване думи.
когато е положен трудът, всеки казва Ние просто действал естествено.


Your thoughts

by , June 20, 2012

Използвайте хора, за да помогне на хората на правило. Този свят има нужда от оръжията, които скоро включване на самите.

by , July 10, 2012

Фини оръжия са ill-omened инструменти. Те са мразят. Следователно старите хора игнорира ги.

by , July 30, 2012

Хора endures без име.

by , September 1, 2012

Владеенето на други е интелигентни. Владеенето на себе си е образованите.
други боеве влиза в сила.

by , September 24, 2012

Тао препълва. Вляво отдясно.

by , October 10, 2012

Натиснете и задръжте Великата слон - Великата изображението - И Светът се движи.