Хора Te Чинг училище Peter Kobbe

Home > Deutsch


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Peter Kobbe, 1987

Sagbare хора
е не хора на абсолютната. значителни име
не името на абсолютната. е
Unnamable, наречена небето и земята в живота.
Наименован е майка на всички неща.
показва изглед на erwartungslosen
винаги по причина на Beweg, че;
но разкрива бъдещи изглежда < br> граница.
началото на двете е винаги една и съща.
само името, след като са заедно различни.
, той се нарича дълбоко, депресия
и тайнственото.
вратата към колективните Beweg причина. 


Your thoughts