Хора Te Чинг училище Ernst Schwarz

Home > Deutsch


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Ernst Schwarz, 1978

Скандинавски DAU
, но не вечен nennbar за DAU
, името
, но не вечен името nameless
небето, заземяване започва
urmutter,
за нещата под само безброй:
begehrlos,
и е schaubar неща в тайна
винаги желанието си да
и е schaubar дребните неща < br> и заедно от една
заедно те са просто различни от името на
те принадлежат дълбоко
там, където е най-дълбокото дълбоко
се намира всички тайни врата


Your thoughts