Хора Te Чинг училище Wolf Peter Schnetz

Home > Deutsch


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Wolf Peter Schnetz, 1998

Начинът, по който аз знам
не вечния.
начин името ще се обадя
не е вечен името.
който е в началото на всичко завинаги.
, той е длъжен няма име.
Untitled е
начало. именуват с името на
на майката, които тя е дал раждане,
са хиляди и хиляди същества.
свободни от молба
I
винаги само на ограниченията.
I с постоянен преглед
в областта на тайни.
изпълнен с желание
да получите и двете случва по същото време
и има различни имена:
само
останалите < br като например perishable.
> в нашите собствени.


Your thoughtsChapter

1