Хора Te Чинг училище Bodo Kirchner

Home > Deutsch


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Bodo Kirchner, 2000

Начина, по който могат да бъдат описани не вечен името
не е вечен начин на
, който е името, което може да се нарече

Unnamable е произходът на небето и на земята
е майка на всички неща известен
това:
, което е без желание изглежда в
изглежда, който е пълен с желанието, външната
, който е произхода на същото
, които са имена различни
е тъмно
тъмно ви единица в
- само шлюз към тайната


Your thoughts

by , June 23, 2012

Който изглежда го, тя не изглежда невидими

by , July 16, 2012

По старите начини са

by , August 9, 2012

REACH, големите недействителността

by , September 13, 2012

Най-добрите владетели са обичаше известни едва
следните и почитана страшна следното,

by , October 9, 2012

Правилният начин ще бъде напуска
доброто състояние и морал . познания и мъдрост Хайде