Хора Te Чинг училище Ansgar Gerstner

Home > Deutsch


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Ansgar Gerstner, 2001

ДАО, от което някой може да говори не е стабилен ДАО. Име, което можете да се обадите, не е име на стабилна. Unnamable е в началото на небето и на земята. Наименован е майка на "десет хиляди неща". Следователно непрекъснато без желае гледат на глобата (малка). Непрекъснато с желания, погледнете в [само] външните граници. Тези две излезе заедно, но са по-различно име. Заедно те се наричат unfathomable. Unfathomable и inscrutable отново са се отнася до шлюз към
много тънкостите.


Your thoughts

by , July 7, 2012

Погледнете, нищо не може да види се нарича точно това.

by , August 14, 2012

Тези, които са добри в древни времена като "Shi", са miraculous и unfathomable 850С. Те са толкова дълбоки, че може да не знаете ги.

by , September 21, 2012

Стигнете до крайната празнота и залепва към най-стабилните мир. "Десет хиляди неща" се един до друг. Аз гледам я върне.