Хора Te Чинг училище Ansgar Gerstner

Home > Deutsch


[ 1 ] Хора Te Чинг училище

by Ansgar Gerstner, 2001

ДАО, от което някой може да говори не е стабилен ДАО. Име, което можете да се обадите, не е име на стабилна. Unnamable е в началото на небето и на земята. Наименован е майка на "десет хиляди неща". Следователно непрекъснато без желае гледат на глобата (малка). Непрекъснато с желания, погледнете в [само] външните граници. Тези две излезе заедно, но са по-различно име. Заедно те се наричат unfathomable. Unfathomable и inscrutable отново са се отнася до шлюз към
много тънкостите.


Your thoughtsChapter

1